Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

Opis specjalności

Specjalizacja dedykowana tym wszystkim zainteresowanym problematyką zarządzania kryzysowego, którzy rozważają pracę zarówno w administracji publicznej czy podmiotach niepublicznych, jak i w formacjach mundurowych, gdzie specyfika reagowania kryzysowego styka się regułami dowodzenia charakterystycznymi dla Policji czy wojska. Pogłębiony, uwzględniający powyższe rozróżnienie program studiów przygotowuje absolwentów do pracy praktycznie we wszystkich obszarach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 

 • źródeł i skali współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa,
 • etapów i zasady zarządzania kryzysowego,
 • obowiązków i uprawnień jednostek administracji publicznej w sytuacji zagrożenia kryzysowego,
 • zasada i procedury współdziałania różnych organów i instytucji państwowych w sytuacjach kryzysowych,
 • zarządzania kryzysowego w okresie powodzi,
 • zasady komunikacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • przeanalizować i ocenić stan zagrożenia bezpieczeństwa,
 • opracować plany zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
 • przygotować zintegrowany program zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • zorganizować działania w sytuacjach kryzysowych,
 • określić działania likwidujące skutki powstałych sytuacji kryzysowych,
 • współpracować i skutecznie komunikować się z różnymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych.

 

Dodatkowe informacje:

 

Partner w realizacji programu kształcenia: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

 

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w wydziałach zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej; w komórkach reagowania kryzysowego (państwowa straż pożarna, policja, straż miejska); w ośrodku interwencji kryzysowej oraz w organizacjach pozarządowych, takich jak: grupy ratownictwa specjalistycznego PCK, ZHP, Wodne Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ochotnicze straże pożarne. Mając na uwadze zdobyte efekty kształcenia może również podjąć pracę w siłach zbrojnych, policji, straży miejskiej, straży granicznej i innych służbach podległych MON i MSW.

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

Partnerem w przygotowaniu i realizacji programu studiów jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie realizacji studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe współpracuje z instytucjami szczebla centralnego, wojewódzkiego i lokalnego odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Są to m.in. Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Jednostka Wojskowa Agata, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu oraz Wojewódzka Komenda Uzupełnień w Będzinie.

Partnerem Uczelnia są również Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Śląska Grupa Wojewódzkiej Sekcji Polskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA).

Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton od Security. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

Doświadczenia jakie studenci zdobywają dzięki tej współpracy niewątpliwie zaowocują w życiu zawodowym.

 

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

 

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

" Zapraszam na studia"

 

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC