Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej*

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej jest wzbogacenie kształcenia pedagogicznego absolwentów o wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko wystąpienia zjawiska patologii społecznej, sytuacji kryzysowej oraz podjąć właściwie działania prewencyjne i interwencyjne. Specjalność realizowana pod patronatem Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę:

 • z zakresu podstaw prawnych działań prewencyjnych oraz pokrewnych dziedzin prawa (konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, prawa pracy, prawa karnego i wykroczeń),
 • na temat psychologicznych uwarunkowań sytuacji kryzysowej,
 • w zakresie sposobów reagowania w sytuacjach kryzysu, zarówno w sytuacji jego pojawienia się, jak i w aspekcie prewencji lub minimalizowania skutków kryzysu,
 • z zakresu technik negocjacji, mediacji i możliwości ich stosowania w zależności od typu sytuacji kryzysowej,
 • z zakresu kryminalistyki,
 • pozwalającą na skuteczne komunikowanie się w sytuacji kryzysowej,
 • z zakresu profilaktyki antykryzysowej i zarządzania sytuacja kryzysową.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności z zakresu: 

 • posługiwania się terminologią prawa karnego i prawa wykroczeń, prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego,
 • samodzielnego poszukiwania przepisów prawnych i orzecznictwa,
 • metod ujawniania przestępstw i innych zjawisk patologicznych,
 • negocjowania z trudnym partnerem w sytuacji kryzysowej, umiejętności unikania błędów komunikacyjnych, prowadzenie dialogu w sytuacjach mediacyjnych,
 • zarządzania sytuacją kryzysową oraz kształtowania polityki informacyjnej  w zarządzaniu kryzysowym i współpracy z lokalną społecznością.
 • współdziałania w zespole.

 

Absolwent specjalności w zakresie kompetencji społecznych:

 • ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego,
 • ma pozytywne nastawienie do zdobywania wiedzy z zakresu specjalności, docenia znaczenie nauk pedagogicznych i pokrewnych dla rozumienia zjawisk społecznych oraz zachowań ludzkich,
 • jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny, odpowiedzialny i etyczny,
 • jest gotowy do komunikowania się i zaangażowanej współpracy z otoczeniem,
 • odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań praktycznych.

 

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Elementy prawa konstytucyjnego, cywilnego, pracy i administracyjnego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Mediacje i negocjacje w sytuacji kryzysowej
 • Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
 • Komunikacja w sytuacji kryzysowej i współpraca z mediami
 • Profilaktyka antykryzysowa
 • Prawo karne i wykroczeń
 • Podstawy kryminalistyki

 

 

*kierunek wprowadzany

Praca

Zdobyte kompetencje pozwalają na pracę w charakterze funkcjonariuszy służb mundurowych w m.in.: instytucjach  organów ścigania i resortu wymiaru sprawiedliwości (zakłady karne, areszty śledcze, policja), sądach (w charakterze kuratora sądowego), ośrodkach interwencji kryzysowej, straży miejskiej oraz organizacjach pozarządowych mających w swoich celach statutowych przeciwdziałanie patologiom społecznym (fundacje i stowarzyszenia).

 

 

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Katowicach.

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej w tym zakresie współpracuje również z instytucjami szczebla centralnego, wojewódzkiego i lokalnego odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Są to m.in. Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton od Security. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

Doświadczenia jakie studenci zdobywają dzięki tej współpracy niewątpliwie zaowocują w życiu zawodowym.

 

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej

 

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

Najczęściej wybierana specjalność

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Sprawdź szczegóły

Promocja dla absolwentów studiów WSB

2 dyplomy w 2 lata

 

Sprawdź szczegóły