Resocjalizacja z profilaktyką społeczną*

Opis specjalności

Celem specjalności resocjalizacja z profilaktyką społęczną jest przygotowanie studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych we współpracy z przedstawicielami instytucji działającymi w środowisku lokalnym.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • współczesnych tendencji w oddziaływaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku zamkniętym i otwartym,
 • współczesnych teorii uzależnień,
 • specyfiki działań profilaktycznych, zasad budowania różnych rodzajów programów profilaktycznych,
 • zasad budowania resocjalizacyjnych programów penitencjarnych,
 • specyfiki współpracy w obszarze profilaktyki, jak i resocjalizacji z wybranymi instytucjami reprezentującymi środowisko lokalne,
 • narzędzi wsparcia rodzinie zagrożonej,
 • technik mediacji i komunikacji w sytuacji kryzysu.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności:

 • zastosowania wiedzy teoretycznej w sytuacjach praktycznych, związanych z działaniami resocjalizacyjnymi, profilaktycznymi, pomocowymi,
 • rozpoznawania podstawowych zagrożeń społecznych i diagnozy potrzeb wybranych grup społecznych,
 • przygotowania programów profilaktycznych adresowanych do różnych grup odbiorców, w tym do rodziny zagrożonej,
 • tworzenia resocjalizacyjnych programów realizowanych w służbie więziennej,
 • dokonywania oceny działań o charakterze profilaktycznym, pomocowym w kontekście ich celowości i efektywności,
 • wykorzystywania w praktyce narzędzi pracy terapeutycznej w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (SFA),
 • praktycznego wykorzystywania technik mediacyjnych i negocjacyjnych w sytuacji kryzysowej.

 

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji
 • Współczesne teorie uzależnień
 • Wsparcie i pomoc rodzinie zagrożonej
 • Resocjalizacyjne programy penitencjarne
 • Współpraca instytucjonalna w resocjalizacji i profilaktyce
 • Budowanie współczesnych programów profilaktycznych
 • Podejście skoncentrowane na warsztat praktyczny
 • Mediacje i negocjacje w sytuacji kryzysowej

 

*kierunek wprowadzany

Praca

Absolwent specjalności resocjalizacja z profilaktyką społęczną jest przygotowany do pracy w zakładach poprawczych, zakładach i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach kuratorskich, jednostkach prewencyjnych policji, policyjnych izbach dziecka, a także w placówkach socjalizacyjnych (w domu dziecka, w szkole, w świetlicy środowiskowej).

 

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

Partnerami Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w obszarze resocjalizacji są  m.in. Areszt Śledczy w Sosnowcu, Zakład Karny w Wojkowicach.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

 

 

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej

 

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC