Psychologia menedżerska

Opis specjalności

Specjalność psychologia menedżerska to odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska biznesowego, w którym potrzebna jest wiedza z zakresu psychologicznych mechanizmów zachowań ludzkich, psychologii organizacji oraz psychologicznych podstaw skutecznego zarządzania. Specjalność łączy wiedzę z zakresu psychologii, marketingu i zarządzania. Studia dają studentom teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej i wyposażają w umiejętności pozwalające na: racjonalne podejmowanie decyzji, unikanie błędów przy szacowaniu i podejmowaniu ryzyka, budowanie stosunków w biznesie w zgodzie z zasadami etyki, skuteczne negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów, motywowanie do działania, projektowanie skutecznej reklamy, aby dotarła do konsumentów.

 

Absolwent specjalności:

 

 • zna cele i obszary psychologii menedżerskiej,
 • zna klasyczne i współczesne typologie stylów kierowania,
 • ma szczegółową wiedzę na temat coachingu jako instrumentu wykorzystywanego w zarządzaniu ludźmi,
 • zna cele, zasady i kryteria ocen pracowniczych,
 • zna zasady i instrumenty motywowania pracowników,
 • zna przyczyny, przebieg i zasady postępowania w sytuacji kryzysowej,
 • opisuje modele i typy kultury organizacyjnej,
 • zna procesy i czynniki wpływające na efektywność pracy,

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • wykorzystać w procesie zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania zespołem poznane teorie z zakresu psychologii zarządzania,
 • przygotować kompleksowy system motywacyjny,
 • zastosować w praktyce instrumenty i narzędzia motywacji pracowników,
 • podejmować podstawowe działania w sytuacji kryzysowej w organizacji, w szczególności posiada umiejętność skutecznej komunikacji,
 • ocenić wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zaproponować adekwatne działania skierowane na modelowanie kultury organizacyjnej.

 

Dodatkowe informacje:

 

Partner w przygotowaniu programu kształcenia: ASK Expert

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent tej specjalności może podejmować pracę w organizacjach publicznych, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, agencjach reklamy i PR, m.in. w charakterze negocjatorów, menedżerów ds. komunikacji i organizacji, specjalistów ds. zarządzania personelem, zarządzania marketingiem, reklamą i PR.

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Realizacja programu kształcenia odbywa się w partnerstwie z firmą ASK Expert.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Psychologia przenika świat biznesu w każdym jego wymiarze. Pozwala rozumieć zachowania ludzi, sposób podejmowania decyzji, zasady komunikowania się. Szuka odpowiedzi na pytania jak motywować pracowników, jak tworzyć organizacje i angażujące środowisko pracy. Pozwala nam lepiej zrozumieć funkcjonowanie naszych współpracowników, szefów i zespołów. W ramach programu studiów studenci poznają m.in. nowe koncepcje i narzędzia podnoszenie efektywności osobistej ale także efektywności całej organizacji. Dobrym przykładem są warsztaty  diagnozy i rozwoju odporności psychicznej, w ramach których nasi studenci mogą zdaignozować swój poziom odporności za pomocą testu MTQ48 oraz praktycznie trenować jak wzmacniać kompetencje przydatne do radzenia sobie ze stresem, wyzwaniami i presją.

Dr Sabina Ratajczak 
Prorektor ds. Rozwoju
Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC