Fizjoterapia

Opis specjalności

Absolwent kierunku Fizjoterapia w trakcie studiów zyskuje  wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności narządów ruchu, narządów wewnętrznych i inne niepełnosprawności, umiejętności pozwalające na kształtowanie, przywracanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowanie tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby uwzględniając jej wiek i rodzaj schorzenia; umiejętności prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy ciała, podejmowania współpracy z lekarzami i całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania w tym kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

* - 28.07.2017 r.  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Nauk Stosowanych Akademii WSB uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

 • wykorzystywania wiedzy z zakresu budowy anatomicznej podstawowych układów, a w szczególności aparatu ruchu człowieka w kontekście jego funkcjonowania,
 • funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, zwłaszcza związanych z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i wysiłkiem fizycznym,
 • opisu i interpretacji biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu oraz podstawowych wskaźników biochemicznych i ich zmian w efekcie niektórych schorzeń lub wysiłku fizycznego,
 • udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej - zwłaszcza w stanach zagrożenia życia,
 • opisu i analizy czynnościowej prostych i złożonych ruchów człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu,
 • podejścia systemowego i indywidualnego w fizjoterapii.

 

Absolwent dysponuje umiejętnościami:

 • wykonywania podstawowych zabiegów fizykalnych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki fizykoterapii,
 • wykonywania ćwiczeń leczniczych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki usprawniania leczniczego,
 • wykonywania zasadniczych zabiegów manualnych; opisu i interpretacji podstawowych technik i metodyki terapii manualnej,
 • wykonywania podstawowych form masażu leczniczego,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki masażu leczniczego,
 • wykorzystywania różnych form aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych.

 

Program studiów składa się z kilku grup przedmiotów:

 • przedmioty ogólnouczelniane, np.: język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, warsztat budowania zespołu,
 • przedmioty podstawowe, np.: anatomia funkcjonalna i prawidłowa , biomechanika, fizjologia ogólna i fizjologia wysiłku, patologia ogólna, kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna, kinezjologia,
 • przedmioty kierunkowe, np.: kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, zaopatrzenie ortopedyczne, metodyka nauczania ruchu,
 • podstawy fizjoterapii klinicznej, np.: w ortopedii i traumatologii, geriatrii, ginekologii, kardiologii, pulmonologii i in.,
 • fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, np.: w  FK w pulmonologii,  w geriatrii, intensywnej terapii, w chirurgii i onkologii, w kardiologii i innych,
 • fizjoterapia w dysfunkcjach narządów ruchu, np.: w ortopedii i traumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii,
 • przedmioty do wyboru, np.: techniki relaksacyjne, psychologia starości, komunikacja i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, psychologia, promocja zdrowia, diagnostyka obrazowa.

 

Warunek przyjęcia na studia

Wypełnione skierowanie i zaświadczenie od lekarza

Praca

Absolwenci kierunku Fizjoterapia znajdują zatrudnienie w przychodniach lekarskich, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych, rehabilitacyjnych palcówkach oświatowo-wychowawczych, medycznych gabinetach odnowy biologicznej, w klubach sportowych.

Dzięki nowoczesnej wiedzy jaką studenci zdobywają w czasie studiów w Wyższej Szkole Biznesu w Dabrowie Górniczej, po ich ukończeniu, są cenionymi specjalistami.

 

Opłaty

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-10 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 394 zł 100 zł * 394 zł 500 zł 500 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 500 zł 500 zł 540 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

 

Partnerzy

 • Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 • Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
 • Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o., w Tychach
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z.o.o
 • Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
 • ARKA VITAE S.A., Sanatorium Ustroń, Ośrodek Magnolia, Ośrodek Tulipan w Ustroniu
 • Amid PRESTIGE Mikołajczyk&Michoń Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Polanica” w Chrustach k/Zagnańska
 • Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” Sp. z o.o.
 • UNIMED Sp. z o.o.  Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Dąbrowie Górniczej
 • Galen Rehabilitacja Sp. z o. o. w Bieruniu
 • Centrum Rehabilitacji Ortopedyczno-Sportowej „REHA-FORMA” Bielsko - Biała
 • Jurajskie Centrum Medyczne w Zawierciu
 • „AGU-MED” Zakład  Fizjoterapii Centrum Szkoleniowe w Będzinie
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o. w Gliwicach
 • Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
 • ANKRIS  Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe w Słupsku
 • Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach

 

   

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC