Kadry i płace w praktyce

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności kadry i płace w praktyce jest zapoznanie studentów z praktyką stosowania przez pracodawców prawa pracy oraz nabycie przez nich wysokich kompetencji pracownika działu kadr.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • podstaw prawa pracy,
 • sposobów zawierania stosunku pracy,
 • obowiązujących systemów czasu pracy i zasad planowania i nadzorowania czasu pracy,
 • zasad wynagradzania,
 • zasad odprowadzania składek na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne,
 • zasad przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności:

 • zawierania stosunku pracy - zarówno jako pracownik jak i w imieniu pracodawcy,
 • kreowania optymalnej formy i warunków zatrudniania pracowników,
 • naliczania wynagrodzeń,
 • przeprowadzania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
 • przygotowywania harmonogramu czasu pracy zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzorowania wykonania harmonogramów czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 

Absolwent:

 • jest świadom konieczności etycznego i profesjonalnego działania służb kadrowych w przedsiebiorstwie,
 • jest otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności.

 

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Podstawy prawa pracy
 • Formy nawiązywania stosunków pracy
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń
 • Czas pracy i urlopy
 • Dokumentacja pracownicza

 

Praca

Absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, instytucji i jednostek administracji publicznej oraz podmiotów finansowych.

 

 

 

 

 

Opłaty

Inżynieria zarządzania - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Partnerzy

Program kształcenia realizowany jest we współpracy z Kancelarią Prawną. Prawo Pracy i BHP. P. Pogłódek, M. Różański s.c. 

Partnerami Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w tym zakresie są również: Simple, TÜV NORD Polska oraz Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, Adecco i DPM Doradztwo Zawodowe.

     
     

 

Najczęściej wybierana specjalność

Logistyka i transport

 

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Bezpieczeństwo narodowe

 

Sprawdź szczegóły

Nowość

Inżynieria zarządzania

 

Sprawdź szczegóły