Logistyka i transport

Opis specjalności

Czas profesjonalistów

 

Studia inżynierskie profesjonalnie przygotowujące do pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającej się branży logistyczno-transportowej

 

 

Absolwent specjalności logistyka i transport posiada interdyscyplinarne umiejętności, wynikające z połączenia kompetencji inżynierskich i technicznych z wiedzą ekonomiczną.

Dzięki programowi studiów opartemu na wiedzy praktycznej ekspertów współpracujących z uczelnią absolwent specjalności logistyka i transport posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu specyfiki logistyki produkcji, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, projektowania systemów logistycznych, rozwiązywania problemów logistycznych dotyczących prognozowania i zarządzania zapasami, prawidłowości i instrumentów rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych oraz specyfiki spedycji krajowej i międzynarodowej.

 

Podczs studiów studenci specjalności Logistyka i transport nabywają umiejętności z zakresu planowania procesu produkcyjnego w obszarze logistyki, poprawnego identyfikowania i analizowania elementów systemu logistycznego przedsiębiorstwa, kreatywnego przygotowania procesu transportowego, zastosowania właściwych metod optymalizacyjnych w zarządzaniu procesami logistycznymi, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

 

Cechuje się odpowiedzialnością zawodową. Specjalność przygotowuje absolwentów do zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, koordynacji zaopatrzenia i dystrybucji towarów w firmach logistycznych i transportowych, sieciach handlowych, magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji oraz kompleksowych centrach logistycznych.

 

Praca

Absolwenci specjalności logistyka i transport są przygotowani do pracy: w przedsiębiorstwach produkcyjnych - zajmując się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów, w firmach logistycznych, w hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek, w dużych sieciach handlowych, w magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący firmę logistyczną, hurtownię czy sklep, w zapleczu technicznym transportu.

Opłaty

Inżynieria zarządzania - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Partnerzy

   
     
     

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC