Zarządzanie jakością w produkcji i usługach

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności


Inżynier jakości to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w sektorze produkcyjnym w województwie małopolskim (według Gazety Wyborczej, 2016 r.). Specjalność  Zarządzanie jakością w produkcji i usługach pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu opracowania, wdrażania i rozwijania systemu jakości według standardów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem branży automotive.  

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • Przygotowania architektury procesów
 • Normalizacji systemów zarządzania jakością
 • Znajomości zasad wprowadzania i stosowania statystycznego sterowania procesu
 • Wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością w organizacji
 • Zasad certyfikacji i akredytacji obowiązujących w Polsce
 • Narzędzi ciągłego doskonalenia

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • Przygotowania założeń tworzenia systemów integrowanych w organizacji zgodnie z normami ISO
 • Wprowadzenia zarządzania procesami w organizacji
 • Wykorzystywania metodyki Six Sigma
 • Praktycznych zasad wykorzystywania metody FMEA
 • Wykorzystywania metod Problem Solving
 • Interpretacji wymagań jakościowych na potrzeby przeprowadzeniu auditu.

 

 

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Lean management w produkcji i usługach
 • Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji
 • Problem solving, ocena ryzyka FMEA
 • Warsztat audytora i właściwego audytora procesu
 • Metody ciągłego doskonalenia w organizacji – case study
 • Statystyczna kontrola jakości (SPC)

 

 

 

 

Certyfikaty

Absolwenci specjalności Zarządzanie jakością w produkcji i usługach będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001

Praca

Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy jako audytor wewnętrznego i zewnętrznego systemu jakości, członek zespołu ds. opracowania i wdrażania systemów jakości  czy pełnomocnik ds. jakości.

Opłaty

Inżynieria zarządzania - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Partnerzy