Zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii

Opis specjalności

Opis specjalności

 

Odnawialne źródła energii to jedna z najbardziej rozwojowych i prężnie rozwijających się branż w Polsce oraz w skali globalnej. Specjalność  Zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii pozwoli zdobyć praktyczną wiedzę i użyteczne umiejętności z zakresu branżowych kompetencji zarządczych, doboru i projektowania instalacji, oceny efektywności budynków, potencjalnych źródeł finansowania instalacji i ich wymiernego wpływu na rozwój lokalny oraz na środowisko naturalne. To połączenie profesjonalnej, specjalistycznej wiedzy inżynierskiej z zaawansowanymi umiejętnościami z zakresu zarządzania.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii
 • rozwiązywania problemów związanych z energetyką odnawialną w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych.
 • podstaw odnawialnych źródeł energii,
 • podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej, zaawansowanych metod ilościowych,
 • projektowania, doboru i wpływu odnawialnych technologii energetycznych na środowisko naturalne
 • podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru źródeł energii odnawialnej do potrzeb klienta,
 • zarządzania w organizacji działającej w branży odnawialnych źródeł energii
 • źródeł finansowania OZE w Polsce
 • zasad certyfikacji i akredytacji obowiązujących w Polsce
 • narzędzi ciągłego doskonalenia

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie:

 • audytu energetycznego budynków
 • analizy opłacalności i efektywności odnawialnych źródeł energii
 • doboru odpowiedniego źródła energii odnawialnej
 • wstępnego projektowania wielkości instalacji OZE
 • wprowadzenia zarządzania procesami w organizacji
 • wykorzystywania metodyki Six Sigma
 • praktycznych zasad wykorzystywania metody FMEA
 • wykorzystywania metod Problem Solving

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji:

 • Podstawy odnawialnych źródeł energii
 • Inteligentne budownictwo
 • Audyty i certyfikacje OZE
 • Instalacje fotowoltaiczne
 • Magazynowanie energii 
 • Analizy opłacalności i efektywności w OZE
 • Fundusze UE oraz inne źródła finansowania OZE w Polsce 

 

Praca

Praca

Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, audytor energetyczny, konsultant ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorca w branży energetycznej oraz przedstawiciel handlowy poszczególnych gałęzi branży odnawialnych źródeł energii. Absolwent posiada także podstawową wiedzę w obszarach tematycznych związanych z inteligentnym budownictwem.

Opłaty

Inżynieria zarządzania - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Partnerzy

GPP <- KLIK

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC