Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Opis specjalności

Rekrutacja trwa - zapisz się już dziś

 

Celem specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu procesów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, kreowanie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego zarządzania funkcją personalną w organizacji, zbudowanie postawy przyszłego menedżera zasobów ludzkich, której istotą jest dążenie do doskonalenia siebie i pracowników dla powodzenia przedsiębiorstwa, świadomość znaczenia kapitału ludzkiego w organizacji i jego racjonalnego wykorzystania.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • kształtowania stosunków współdziałania w pracy zespołowej,
 • komunikowania, motywowania i przewodzenia zespołom pracowniczym,
 • strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • rekrutacji i selekcji personelu.

 

Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią:

 • zdefiniować problem z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zaproponować drogę do jego rozwiązania,
 • opracować i wdrożyć optymalną dla danej organizacji politykę kadrową,
 • zaplanować i przeprowadzać rekrutację kandydatów do pracy,
 • skutecznie kierować zespołami ludzkimi,
 • dobrać metody efektywnej motywacji pracowników,
 • organizować proces szkoleniowy.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Rekrutacja i selekcja personelu
 • Cele i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
 • Systemy motywacyjne
 • Rozwój i szkolenia pracowników
 • Oceny pracownicze
 • Outplacement

Praca

Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym przygotowany jest do pracy w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji, jako menedżer wszystkich szczebli zarządzania, zarządzający pracą zespołów ludzi, menedżer personalny, ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, konsultant personalny, zajmujący się rekrutacją i selekcją personelu, doradca zawodowy, specjalista w biurach pracy.

 

Absolwenci mogą podejmować pracę w działach personalnych, agencjach doradczych, firmach "headhunterskich", w firmach szkoleniowych, biurach pracy, w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych na stanowiskach konsultantów do spraw personalnych.

Opłaty

Inżynieria zarządzania - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Partnerzy

     

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC