Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

Opis specjalności

W ramach specjalności bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej absolwenci posiadają szeroki zakres wiedzy o istocie i sposobach identyfikowania zagrożenia pożarowego (obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, obszarów leśnych, obszarów wsi, miast i osiedli oraz innych zagrożeń miejscowych), sposobach przeprowadzania ewakuacji z różnego rodzaju obiektów i terenów, podstawowych metodach i instrumentach wykorzystywanych w ratownictwie, zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Absolwent nabywa umiejętności dbania o bezpieczeństwo, organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi, udzielania pomocy jednostkom w sytuacji zagrożeń. Potrafi identyfikować zagrożenia i im przeciwdziałać. Istotną kompetencją absolwenta specjalności bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej jest umiejętność  przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa w obiektach oraz pełnienia nadzoru nad bezpieczeństwem obiektów.

 

Absolwent potrafi opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej i Instrukcji Technologiczno Ruchowej dla zakładów pracy oraz dokumentacji będącej podstawą do organizacji systemu zabezpieczania imprez masowych. Absolwenci znają istotę bezpieczeństwa i jego uwarunkowania, która pozwoli im być przygotowanymi do podjęcia zatrudnienia w różnych instytucjach sektora publicznego, a także w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, gdzie wymagane są kwalifikacje i umiejętności wynikające z zapisów art. 207 Kodeksu Pracy a odnoszące się do: udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca

Dzięki odpowiedniej wiedzy wzbogaconej umiejętnościami będą potrafią skutecznie kierować zespołami ludzkimi, podejmować słuszne i trafne decyzje a mające wpływ na minimalizowanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej. Posiadając takie umiejętności i wiedzę mogą zostać wysokokwalifikowanymi pracownikami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, urzędu powiatowego, urzędu miasta i gminy lub starostwa, koordynatorami działań Powiatowego lub Gminnego Centrum Zarządzania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

W przygotowaniu programu studiów i realizacji kształcenia uczestniczy Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Uczelnia aktywnie współpracuje także z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

 

 

 

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

 
 

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej

 
     

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC