Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy*

Opis specjalności

Studia w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy mają charakter interdyscyplinarny. Łączą zagadnienia menedżerskie ze specjalistyczną wiedzą z zakresu BHP. Uzyskiwana wiedza teoretyczna jest ściśle powiązana z praktyką, co pozwala absolwentom wykorzystywać zdobyte wiadomości w pracy zawodowej.
 
Ważna informacja - przepisy kodeksu pracy wymagają zatrudnienia behapowców z wykształceniem kierunkowym*, w każdym zakładzie zatrudniającym powyżej 100 pracowników.

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 2468)
 
Dwuletnie studia uzupełniające magisterskie spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.
 
Uczelnia umożliwia studentom uzyskanie uprawnień Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 


 

*kierunek wprowadzany

Praca

Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy mogą pracować jako etatowi pracownicy lub menedżerowie służby bhp: inspektorzy, specjaliści, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych. Mogą ubiegać się o zatrudnienie: w działach BHP, w urzędach państwowych, w centrach powiadamiania ratunkowego oraz wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej, firmach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania, Agencjach Ochrony, w zakładach produkujących lub wdrażających środki zwalczania zagrożeń.

Absolwenci specjalności zarządzanie BHP uzyskują kwalifikacje starszego inspektora BHP a po zdobyciu rocznego doświadczenia zawodowego specjalisty ds. BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

 

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1250 zł

 

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1250 zł dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie. 

Partnerzy

 Realizacja programu kształcenia odbywa się we współpracy z firmą TÜV NORD Polska.

     
     

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC