Menedżer w administracji publicznej

Opis specjalności

Specjalność menedżer w administracji publicznej pozwala na uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania komórkami i jednostkami administracji publicznej, w tym kierowania zespołami ludzkimi i organizowania pracy własnej. Program nauczania porusza zagadnienia współpracy administracji publicznej z interesariuszami jednostek, zarówno osobami fizycznymi jak i podmiotami gospodarczymi. Daje również możliwości zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie regionalnym i lokalnym.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

 • prawnych zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • struktury administracji publicznej, jej organów i kompetencji oraz realizowanych zadań,
 • zarządzania finansami w administracji publicznej,
 • specyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w zakresie rekrutacji, wynagradzania i motywowania pracowników,
 • istoty gospodarowania mieniem komunalnym,
 • celów i zadań zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • problematyki e-administracji oraz jawności informacji w administracji publicznej.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • zastosowania analizy porównawczej do zagadnień struktury i funkcji organów administracji publicznej,
 • rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania charakterystycznych dla administracji publicznej,
 • dokonywania analizy i oceny planu rozwoju gminy,
 • analizowania norm prawnych dotyczących wykorzystania technik informacyjnych i informatycznych w realizowaniu zadań administracji publicznej,
 • określania odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań przez pracowników administracji publicznej,

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy jako wyspecjalizowana kadra kierownicza i średniego szczebla w jednostkach administracji publicznej, a także w jednostkach organizacyjnych im podległych, które zajmują się zaspokajaniem potrzeb zbiorowych. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje odpowiednie do podjęcia pracy w urzędach pracy, służbach porządku publicznego, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, instytucjach UE i organizacjach międzynarodowych.

Opłaty

 

Zarządzanie  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC