Logistyka i transport*

Opis specjalności

Program studiów w ramach specjalności logistyka i transport łączy wszechstronną wiedze teoretyczną z zakresu planowania, organizowania i realizacji działań logistycznych ze specjalistycznymi umiejętnościami, pozwalającymi w przyszłości zajmować stanowiska analityków i menedżerów różnych szczebli zarządzania procesami logistycznymi.

 

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu:

  • specyfiki logistyki produkcji,
  • podstaw zarządzania  przedsiębiorstwem transportowym,
  • podstaw projektowania systemów logistycznych,
  • rozwiązywania problemów logistycznych dotyczących prognozowania i zarządzania zapasami w złożonych sytuacjach decyzyjnych,
  • zasad, prawidłowości i instrumentów rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych.

 

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

  • przygotowania procesu transportowego,
  • charakterystyki parametrów infrastruktury technicznej transportu,
  • wykorzystania właściwych technik prognostycznych oraz efektywnych metod zarządzania zapasami w sferze zaopatrzenia i dystrybucji,
  • zastosowania właściwych metod optymalizacyjnych w zarządzaniu procesami logistycznymi,
  • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

 

*kierunek wprowadzany

Praca

Absolwenci specjalności logistyka i transport są przygotowani do pracy: w przedsiębiorstwach produkcyjnych zajmujących się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów, w firmach logistycznych, w hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek, w dużych sieciach handlowych, w magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący firmę logistyczną, hurtownię czy sklep.

 

W ramach zajęć studenci biorą udział w wizytach studyjnych, które pozwalają zobaczyć jak w praktyce wygląda rozwiązywanie problemów logistycznych w konkretnym zakładzie pracy. Np. wizyty w sieciach handlowych, posiadających rozbudowany system magazynów, umożliwiają studentom zapoznanie się z rozwiązaniami rzeczywistych problemów związanych z logistyką zaopatrzenia.

Opłaty

Inżynieria zarządzania  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów polskich i zagranicznych – możliwość ubiegania się już po pierwszym semestrze studiów!

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Partnerzy

     
     

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC