Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis specjalności

Celem specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu procesów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz  kreowanie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego zarządzania ludźmi w organizacji.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • celów i funkcji polityki personalnej firmy, narzędzi rekrutacyjno-selekcyjnych, zasad ich stosowania, standardów oceny i podejmowania decyzji rekrutacyjnych,
 • zasad budowania systemów motywacyjnych,
 • tworzenia, wdrażania i funkcjonowania systemów ocen pracowniczych,
 • psychologicznych barier w ocenianiu innych oraz błędów najczęściej popełnianych przez osoby dokonujące oceny,
 • specyfiki projektowania procesów rozwojowych i szkoleniowych dla pracowników,
 • metod identyfikacji potrzeb szkoleniowych i ewaluacji efektów szkoleniowych.

 

Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią m.in.:

 • zdefiniować problem z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zaproponować drogę do jego rozwiązania,
 • określić i uzasadnić wartość prognostyczną metod selekcyjnych,
 • zaplanować przebieg procesu selekcyjnego i rozpoznać główne błędy popełniane w procesie rekrutacyjno-selekcyjnym,
 • ocenić wybrane metody efektywnej motywacji pracowników,
 • wskazać powiązania potrzeb szkoleniowych z poziomem oceny efektywności szkoleń;
 • określić łańcuch przyczynowo-skutkowy efektów szkoleniowych,
 • rozróżnić skuteczny i nieprawidłowy przebieg rozmowy oceniającej oraz wskazać błędy popełniane podczas przygotowania się do rozmowy oceniającej oraz w trakcie jej przebiegu.

Praca

Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowany do pracy jako: menedżer personalny, ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, konsultant personalny, zajmujący się rekrutacją i selekcją personelu, doradca zawodowy, specjalista w biurach pracy.

Absolwenci mogą podejmować pracę w działach personalnych, agencjach doradczych i rekrutacyjnych, firmach szkoleniowych, instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych na stanowiskach konsultantów do spraw personalnych.

Opłaty

Zarządzanie  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC