Zarządzanie jakością*

Opis specjalności

Specjalność zarządzanie jakością pozwala zdobyć wiedzę niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, opanowanie w sposób fachowy aspektów systemu zarządzania jakością oraz poznanie technik motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji.

 

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu:

  • zarządzania jakością wg normy ISO 9001,- podstawowych narzędzi zapewnienia i zarządzania jakością,
  • samooceny przedsiębiorstwa w dziedzinie systemów jakości,
  • metod certyfikacji systemów zarządzania.

 

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

  • zastosować w praktyce podstawowe narzędzia zapewnienia i zarządzania jakością,
  • zrozumieć rolę auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością
  • przeprowadzić audit wewnętrzny według ustalonych kryteriów,
  • interpretować wymagania jakościowe na potrzeby przeprowadzeniu auditu.

 

*kierunek wprowadzany

Praca

Absolwent specjalności zarządzenie jakością jest przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinie zarządzania jakością na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych. Absolwent tej specjalności jest poszukiwanym specjalistą z zakresu zarządzania jakością wg normy ISO, mogącym pełnić funkcję specjalistów w zakresie jakości.

 

W ramach zajęć studenci biorą udział w wizytach studyjnych, które pozwalają zobaczyć jak w praktyce wygląda rozwiązywanie problemów jakościowych. Mogą zaobserwować zastosowanie technik zarządzania jakością oraz przyjrzeć się ich efektom.

Opłaty

Inżynieria zarządzania  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna

Studia dzienne (stacjonarne)

100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Partnerzy

   
     

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC