Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Opis specjalności

Sytuacje kryzysowe wywołane zarówno siłami natury, jak i działalnością człowieka, to dzisiaj jeden z głównych obszarów działania służb zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. Z uwagi na fakt, że zadania z tego zakresu realizują zarówno formacje mundurowe, jak również administracja publiczna i podmioty prywatne, wiedza uzyskana przez studenta tej specjalności okaże się przydatna w wielu miejscach pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem wewnętrznym.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 

 • istoty bezpieczeństwa publicznego oraz jego uwarunkowań,i
 • identyfikowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa,
 • procedur zapewniania porządku publicznego,
 • zasad i procedur zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • komunikacji interpersonalnej w sytuacjach kryzysowych,
 • nowoczesnych technologii informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu kryzysowym.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • identyfikować przejawy i stany zagrożenia bezpieczeństwa publicznego,
 • skutecznie zapobiegać sytuacjom kryzysowym,
 • kierować procesami bezpieczeństwa zarówno w administracji publicznej, jak i w przedsiębiorstwach,
 • określać działania likwidujące skutki powstałych sytuacji kryzysowych,
 • współpracować i skutecznie komunikować się z różnymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych.
 • administrować bezpieczeństwem lokalnym.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego w jednostkach administracji publicznej, eksperta w centrach zarządzania kryzysowego, specjalisty ds. procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, pracownika firm zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, konsultanta ds. bezpieczeństwa w sztabach kryzysowych oraz inspektora ds. monitorowania zagrożeń.

Praca

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego w jednostkach administracji publicznej, eksperta w centrach zarządzania kryzysowego, specjalisty ds. procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, pracownika firm zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, konsultanta ds. bezpieczeństwa w sztabach kryzysowych oraz inspektora ds. monitorowania zagrożeń.

Opłaty

Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC