Menedżer projektu

Opis specjalności

Specjalność menedżer projektu skierowana jest do osób, które chcą przyswoić sobie wiedzę o zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwach. Zakres tematyczny przedmiotów pozwoli absolwentowi na uczestniczenie w projektach zarówno powtarzalnych, jak i o unikatowym, nowatorskim charakterze. Absolwenci nabywają wiedzę niezbędną do projektowania systemów informacyjnych, wytwarzania i kierowania produkcją.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • współczesnych tendencji rozwojowych technologii informacyjnych,
 • funkcjonalnych możliwości systemów komputerowych sterowania i zarządzania,
 • automatycznej rejestracji danych i monitorowania procesów.

Absolwent poznając teorię zarządzania projektami zostanie także zapoznany z nowoczesnymi metodami komputerowego wsparcia zarządzania projektami jak Microsoft Project Server 2007 oraz metodologia Micorosoft Operation Framework/Microsoft Solution Framework ( MOF/MSF).

 

Absolwent posiada umiejętności dotyczące:

 • skutecznego komunikowania się,
 • obserwacji, pomiaru, dokumentowania procesów ekonomicznych, finansów przedsiębiorstw i wykorzystania przez nie funduszy unijnych
 • oceniania konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • ubezpieczeń i ryzyka w realizacji projektu,
 • technik twórczego myślenia,
 • gier strategicznych,
 • konsekwencji i realizacji przedsięwzięć.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Analiza ekonomiczna projektu
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami (Project Server)
 • Planowanie i organizowanie projektu (MSF/MOF)
 • Prawne aspekty zarządzania projektem
 • Planowanie i organizowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych

 

Certyfikaty

W ramach zajęć studenci zostaną przygotowani do uzyskania certyfikacji międzynarodowej z zakresu MSF/MOF, która stanowi obecnie jeden z podstawowych warunków zatrudnienia w zespołach projektowych.

Praca

Po ukończeniu specjalności menedżer projektu absolwent może znaleźć zatrudnienie w jednostkach produkcyjnych, badawczo-rozwojowych, służbach zaopatrzenia i dystrybucji oraz innych, nastawionych na wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych o charakterze technologicznym, technicznym i organizacyjnym.

 

 

 

 

 

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1150 zł

 

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1150 zł dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie. 

Partnerzy

 Kształcenie na specjalności menedżer projektu odbywa się we współpracy z Ottima Plus Sp. z o.o.

Partnerami kształcenia są także: TÜV NORD Polska, Simple i Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.

     
     

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC