Tydzień Bezpłatnych Szkoleń - Częstochowa - marzec 2020

GET READY FOR MORE…, czyli Tydzień Bezpłatnych Szkoleń w Akademii WSB!

 

Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy praktyczne szkolenia z obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Szkolenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych tj. case studies, gry decyzyjne czy action learning i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy naszych ekspertów. W poprzedniej edycji Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń wzięło udział prawie 6 tys. uczestników.

 

Uwaga!

Każdy z uczestników Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń otrzyma certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej.


niedziela, 1 marca 2020 r.


Dziecko/uczeń z chorobą lub inaczej funkcjonujący w przedszkolu, szkole lub placówce. Różne formy nauczania indywidualnego.

 

Godzina: 9:00 – 10:30

 

Poznaj Trenera:

Małgorzata Spendel  

Wykładowca Akademii WSB - psycholog, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROME Metis w Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym w całym kraju. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Od 15 lat prowadzi zajęcia w Akademii WSB.

 

 

Czego się dowiesz?

Szkolenie umożliwi przyswojenie wiedzy na temat rozpoznawania oraz identyfikowania barier i ograniczeń w funkcjonowaniu dziecka/ucznia w przedszkolu, szkole czy innej placówce. Pozwoli na nabycie umiejętności rozpoznawania i identyfikowania barier i ograniczeń w funkcjonowaniu dziecka oraz eliminowaniu lub zmniejszaniu wpływu barier i ograniczeń na funkcjonowanie dziecka/ucznia w przedszkolu, szkole, placówce. Wszystkie zagadnienia oparte są na aktualnych przepisach prawnych.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – przykłady metod pracy terapeutycznej.

 

Godzina: 11.00 – 12:30

 

Poznaj Trenera:

Marta Ir

Wykładowca Akademii WSB, doktorantka, terapeuta, pedagog specjalny z długoletnim stażem pracy pedagogicznej, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, m.in. trener TUS SST (Treningu Umiejętności Społecznych), Terapii Ręki. Organizator i prelegent wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i szkoleniowych. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola "Wesołe Słoneczka" z oddziałami integracyjnymi w Katowicach. Członek Parlamentarnej Grupy ds. autyzmu, członek Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sala Doświadczania Świata.

 

 

Czego się dowiesz? 

Zachowania trudne (typu: agresja, autoagresja) w znaczący i negatywny sposób wpływają na jakość życia. Bardzo często ograniczają lub nawet uniemożliwiają nabywanie nowych umiejętności, uczenie się. Podczas spotkania Uczestnicy zdobędą ogólną wiedzę na temat metod pracy, umiejętność określania funkcji zachowań trudnych. Dowiedzą się także o roli motywacji i wzmacniania zachowań pożądanych u dzieci. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC


Techniki behawioralne w pracy z uczniem autystycznym

 

Godzina: 13:00 – 14:30

 

Poznaj Trenera:

Nina Myalska

Pedagog terapeuta, rewalidant. Psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pomoc psychologiczną i rozwiązania systemowe dla rodzin w kryzysie na Uniwersytecie SWPS. W swojej pracy wykorzystuje biblioterapię, Metodę Dobrego Startu, teatrzyk Kamishibai, arteterapię, trening uważności i techniki relaksacyjne. Pracuje z rodzinami w kryzysie, z osobami ze spektrum autyzmu, dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi czy trudnościami szkolnymi. Pomaga rodzinom adopcyjnym. Autorka opowieści o adopcji "Kot, Tygrys i niebo pełne gwiazd…"

 

 

Czego się dowiesz?

Różnice w funkcjonowaniu uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zarówno w zakresie komunikacji społecznej jak i w zakresie intelektualnym sprawiają, iż umiejętność odpowiedniego postępowania edukacyjnego i terapeutycznego wobec uczniów autystycznych jest niezwykle istotna. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z technikami behawioralnymi przydatnymi w pracy z dziećmi autystycznymi. Postaramy się także znaleźć w czasie szkolenia odpowiedzi na pytania: jak pozytywnie wpłynąć na ucznia? Czy system żetonowy może sprawdzić się w szkole? 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC


Warsztat pracy nauczyciela współorganizującego proces kształcenia

 

Godzina: 15:00 – 16:30

 

Poznaj Trenera:

Jolanta Gęsiarz

Magister pedagogiki specjalnej, trener i specjalista w dziedzinie zaburzeń ze spektrum autyzmu, autorka wielu publikacji z tej dziedziny. Pracuje w Zespole Poradni Psychologicznych, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zajmuje się też psychoedukacją i doradztwem dla nauczycieli. W Akademii WSB prowadzi zajęcia na kierunku: Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne.

 

 

Czego się dowiesz?

Praca nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia niepełnosprawnego jest skomplikowana i wymaga wielu złożonych umiejętności. W czasie wykładu uczestnicy poznają  kluczowe komponenty niezbędne  do zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego dla ucznia z niepełnosprawnością. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych: