Tydzień Bezpłatnych Szkoleń - Olkusz - luty 2020

GET READY FOR MORE… czyli Tydzień Bezpłatnych Szkoleń w Akademii WSB!

 

 • Jak rozwijać swoje AQ i osiągać ponadprzeciętne wyniki?
 • Jak budować zaufanie i dobre relacje w biznesie?
 • Jakie zmiany w prawie pracy czekają na nas w 2020 roku?
 • Jakie światowe trendy zmienią nasze życie i pracę, czyli świat 2025!
 • Jaką rolę odgrywa sztuczna inteligencja w życiu i biznesie?

 

W programie szkolenia m.in. z zakresu:

 • Zarządzania
 • HR i kadr
 • Rozwoju osobistego

 

Specjalny blok szkoleń dla nauczycieli m.in. z zakresu:

 • Komunikacji i pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
 • Trudności występujących u dzieci
 • Emocji dzieci
 • Kształtowania kompetencji i umiejętności uczniów

 

Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy praktyczne szkolenia z obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Szkolenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych tj. case studies, gry decyzyjne czy action learning i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy naszych ekspertów. W poprzedniej edycji Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń wzięło udział prawie 6 tys. uczestników.

 

Uwaga!

Każdy z uczestników Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń otrzyma certyfikat uczestnictwa.

 

 

Szkolenia w Olkuszu odbędą się w Wydziale Zamiejscowym w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, ul. Polna 8
Sprawdź na mapie »

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 

  Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja    
wybierz miasto
Dąbrowa
Górnicza
 Cieszyn   Żywiec   Kraków   Olkusz 
Bielsko-
Biała
   

 


poniedziałek, 10 lutego


Mechanizmy funkcjonowania   rodziny  dziecka z autyzmem, z Zespołem Aspergera, system wsparcia

 

Godzina: 17:00 – 18:30

 

Poznaj Trenera:

Beata Zawiślak

Wykładowca Akademii WSB, doktorantka, pedagog, wykładowca uczelniany, certyfikowany terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych ,  autorka książki „Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu. Wyd. Impuls, Karków ,2012” ponad  dwudziestoletni  praktyk w pracy z osobami z deficytami rozwojowymi, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego kierunku - Psychologia Zachowań Społecznych , oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, odbyte szkolenia dotyczące zagadnień autyzmu - Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą w Warszawie, Fundacji Prodeste Opole. Małoplski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Fundacji  Pomoc Autyzm z Warszawy, odbyte szkolenie z zakresu  rewalidacji dzieci z Zespołem Aspergera, dotyczące integracji odruchów, aktywne uczestnictwo w sympozjach, konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących zagadnień autyzmu.

 

 

Czego się dowiesz?

Szkolenie ma na celu wyposażyć słuchaczy w wiedzę dotyczącą  funkcjonowania rodziny dziecka z autyzmem, Zespołem Aspergera, oraz dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Słuchaczom zostaną przedstawione informacje dotyczące etapów przyswajania niepełnosprawności dziecka. Zostaną wskazane przykładowe formy wspierania rodziny dziecka z autyzmem, z Zespołem Aspergera. Zostaną przedstawione kwestie dotyczące umiejętności prowadzenia rozmów z rodzicami dziecka w niepełnosprawności. Zostanie scharakteryzowany system wsparcia rodziny ze strony służb pomocowych, zagadnienia dotyczące realizacji  specjalistycznych usług opiekuńczo-terapeutycznych . Przedstawiony zostanie proces wspierania całego sytemu rodzinnego tj. rodzica, dziecka w niepełnosprawności, rodzeństwa. Zostaną przekazane praktyczne wskazówki do pracy z rodziną dziecka z autyzmem, z Zespołem Aspergera.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


sobota, 15 lutego


Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – przykłady metod pracy terapeutycznej

 

Godzina: 9:00-10:30

 

Poznaj Trenera:

Marta Ir

Wykładowca Akademii WSB, doktorantka, terapeuta, pedagog specjalny z długoletnim stażem pracy pedagogicznej, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, m.in. trener TUS SST (Treningu Umiejętności Społecznych), Terapii Ręki. Organizator i prelegent wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i szkoleniowych. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola "Wesołe Słoneczka" z oddziałami integracyjnymi w Katowicach. Członek Parlamentarnej Grupy ds. autyzmu, członek Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sala Doświadczania Świata.

 

 

 

Czego się dowiesz?

Zachowania trudne (typu: agresja, autoagresja) w znaczący i negatywny sposób wpływają na jakość życia. Bardzo często ograniczają lub nawet uniemożliwiają nabywanie nowych umiejętności, uczenie się. Podczas spotkania Uczestnicy zdobędą ogólną wiedzę na temat metod pracy, umiejętność określania funkcji zachowań trudnych. Dowiedzą się także o roli motywacji i wzmacniania zachowań pożądanych u dzieci.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:Elastyczna symulacja procesów logistycznych (jako zabawa z nazwą programu czyli FlexSim)

Godzina: 9:00-11:00

 

Poznaj Trenera:

dr inż. Paweł Sobczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB, Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB.  W swojej działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami analizy i optymalizacji sieci transportowych ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego, jak również specjalizuje się w wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych w logistyce ze szczególnym uwzględnieniem procesów magazynowych. Pasjonat nowoczesnych technologii w logistyce i transporcie. Prowadzi zajęcia na kierunku Logistyka oraz na studiach podyplomowych „Menedżer Logistyki”, a także „Logistyka i spedycja dla nauczycieli”. W pracy zawodowej oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych posiada doświadczenie praktyczne i doradcze w zakresie usprawniania procesów magazynowych. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz Certyfikowany konsultant oprogramowania Flexsim: „FlexSim - The Business Process Simulation Consultant” oraz “The Certification for FlexSim Trainer – University Level”.

 

Czego się nauczysz?

Procesy logistyczne, w tym magazynowe cechują się obecnie wysokim stopniem złożoności. Utrudnia to podjęcie decyzji o wprowadzeniu modyfikacji czy też zmian w strukturze z uwagi na ryzyko popełnienia błędów oraz duże koszty ewentualnej zmiany. W takiej sytuacji bardzo przydatne mogą być nowoczesne programy symulacyjne pozwalające na przeanalizowanie zarówno obecnego stanu jak i weryfikację proponowanych wariantów bez konieczności wprowadzania zmian w analizowanym procesie. W ramach warsztatu przeprowadzone zostanie szkolenie wstępne z zastosowania symulacji komputerowej w oprogramowaniu FlexSim, które stanowi jedno z czołowych oprogramowań stosowanych w projektowaniu i optymalizacji procesów logistycznych.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych: 

Komunikacja językowa i układ rozwoju mowy

Godzina: 9:30-11:00

 

Poznaj Trenera:

dr Michał Bitniok

Szkolenie ma na celu przybliżyć słuchaczom ogólną charakterystykę logopedii, metody pracy terapeutycznej oraz zwrócić uwagę na powiązania z innymi dziedzinami nauki, takimi jak psychologia czy pedagogika. Jego celem jest również uświadomienie, jak ważna jest komunikacja werbalna, zwłaszcza dla dziecka oraz jakie mogą być skutki, jeżeli dziecko ma problem z wypowiadaniem się.

 

 

 

 

Czego się dowiesz?

Wykładowca Akademii WSB, doktor nauk humanistycznych, dyplomowany logopeda. Opracowuje nowoczesne programy nauczania łącząc w nich wiedzę teoretyczną i praktyczną z takich dziedzin jak psychologia, językoznawstwo, logopedia, neurologopedia, afazjologia, pedagogika. Jest twórcą testów naukowych do określania zaburzeń mowy i pamięci, które wykorzystywane są do badania stanów afatycznych u pacjentów z dysfunkcjami mózgu. Jest również autorem wielu książek i publikacji związanych z dziedziną logopedii i neurologopedii.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


 


Dziecko/uczeń z chorobą lub inaczej funkcjonujący w przedszkolu, szkole lub placówce. Różne formy nauczania indywidualnego

Godzina: 11:00-12:30


Poznaj Trenera:

Małgorzata Spendel 

Wkładowca Akademii WSB - psycholog, logopeda. Posiada 40 letnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROME Metis w Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym w całym kraju. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Od 15 lat prowadzi zajęcia w Akademii WSB.

 

 

Czego się dowiesz?

Szkolenie umożliwi przyswojenie wiedzy na temat rozpoznawania i identyfikowania barier i ograniczeń w funkcjonowaniu dziecka/ucznia w przedszkolu, szkole czy innej placówce. Pozwoli na nabycie umiejętności rozpoznawania i identyfikowania barier i ograniczeń w funkcjonowaniu dziecka oraz eliminowaniu lub zmniejszaniu wpływu barier i ograniczeń na funkcjonowanie dziecka/ucznia w przedszkolu, szkole, placówce. Wszystkie zagadnienia oparte będą o aktualne przepisy prawne.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:niedziela, 16 lutego


Kompetencje, których brak

 

Godzina: 12:00-14:00

 

Poznaj Trenera:

Katarzyna Kunowska

Socjolog, filolog, trener i konsultant zarządzania. Realizuje projekty, których głównym celem jest uwolnienie efektywności i potencjału organizacji, zespołów i osób indywidualnych. Certyfikowany trener Metody Biegun i facylitator metody Action Learning, asesor w metodzie AC/DC, konsultant zarządzania MATRIK. Od ponad 14 lat związana z obszarem HR, rozwojem kompetencji oraz z aktywną obsługą klienta w organizacjach. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na kierunkach Kadry i Płace, Doradztwo zawodowe, Zarządzanie.

 

 

 

Czego się dowiesz?

Współcześni liderzy i pracownicy to ludzie wszechstronnie wykształceni, stale rozwijający swoją wiedzę i umiejętności. Czy to w obecnym świecie wystarcza? Organizacje XXI wieku potrzebują w swoich zespołach osób skoncentrowanych wokół tworzenia wartości dodanych dla klientów, szukania innowacji w produktach i usługach czy kreowania nowych potrzeb rynkowych. Co za tym idzie pracownik musi nadążać za wymaganiami pracodawców i rynku konsumenckiego. Jakie kompetencje i postawy wspierają myślenie kreatywne, koncentrację na zadaniach i ludziach, z którymi tworzymy zespoły pracownicze? Podczas warsztatu uczestnicy poznają kluczowe kompetencje i postawy umożliwiające realizację zadań w nowoczesnych firmach i zmieniającym się środowisku pracy.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych: