Tydzień Bezpłatnych Szkoleń - Dąbrowa Górnicza - 12 lutego 2020

GET READY FOR MORE… czyli Tydzień Bezpłatnych Szkoleń w Akademii WSB!

 

 • Jak rozwijać swoje AQ i osiągać ponadprzeciętne wyniki?
 • Jak budować zaufanie i dobre relacje w biznesie?
 • Jakie zmiany w prawie pracy czekają na nas w 2020 roku?
 • Jakie światowe trendy zmienią nasze życie i pracę, czyli świat 2025!
 • Jaką rolę odgrywa sztuczna inteligencja w życiu i biznesie?

 

W programie szkolenia m.in. z zakresu:

 • Zarządzania
 • HR i kadr
 • Rozwoju osobistego

 

Specjalny blok szkoleń dla nauczycieli m.in. z zakresu:

 • Komunikacji i pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
 • Trudności występujących u dzieci
 • Emocji dzieci
 • Kształtowania kompetencji i umiejętności uczniów

 

Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy praktyczne szkolenia z obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Szkolenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych tj. case studies, gry decyzyjne czy action learning i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy naszych ekspertów. W poprzedniej edycji Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń wzięło udział prawie 6 tys. uczestników.

 

Uwaga!

Każdy z uczestników Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń otrzyma certyfikat uczestnictwa.

 

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji
 

  Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja    
wybierz miasto
Dąbrowa
Górnicza
 Cieszyn   Żywiec   Kraków   Olkusz 
Bielsko-
Biała
   

 

 

Sprawdź program bezpłatnych szkoleń:

 

  Data Data Data Data Data Data Data

wybierz dzień

niedziela
9 lutego

poniedziałek
10 lutego

wtorek
11 lutego

środa
12 lutego

czwartek
13 lutego

piątek
14 lutego

sobota
15 lutego

 


środa, 12 lutego


Masz wybór – ulga na start, preferencyjne składki z działalności gospodarczej, mała działalność gospodarcza +

 

Godzina: 17:00-18:30 (s.Audytorium D)

 

Poznaj Trenerów:

Mariola Smolarek

Pracownik  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Sosnowcu z ponad 25 letnim stażem. Aktualnie Zastępca Naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek, który zajmuję się realizacją zadań   w zakresie ustalania obowiązku podlegania do ubezpieczeń społecznych, analizą konta ubezpieczonego, weryfikacją dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

 

 

 

 

 

Beata Latała

Pracownik  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  Oddziału  w Sosnowcu z ponad 30 letnim stażem. Aktualnie pracuje na stanowisku Specjalisty  w Wydziale Ubezpieczeń i Składek, który zajmuję się realizacją zadań w zakresie ustalania obowiązku podlegania do ubezpieczeń społecznych, analizą konta ubezpieczonego, weryfikacją dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

 

 

 

 

 

 

Czego się dowiesz?

Rozpoczynając działalność gospodarczą, możesz przez sześć miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie przez 24 miesiące płacić składki w niższej wysokości. Możesz też opłacać składki proporcjonalne do przychodu. Konsekwencją korzystania z tych ulg są niższe świadczenia z ubezpieczeń lub brak prawa do nich. Podczas szkolenia poznacie Państwo specyfikę ulgi na start, warunków jej uzyskania, uprawnień oraz skutków dotyczących poszczególnych ulg tj.: ulgi na start, preferencyjnych składek oraz małej działalności  gospodarczej.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych :

   


Rola compliance, systemu audytu i kontroli wewnętrznej w systemie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

 

Godzina: 17:00-18:30 (s.122)

 

Poznaj Trenerów:

Mariusz Wilkus

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (d.AE ) na kierunku finanse i  bankowość. Ekspert ds. zarządzania procesowego i bezpieczeństwa informacji, kontroli, audytu, compliance, zasad ładu korporacyjnego oraz ochrony danych osobowych i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie. Inspektor ochrony danych, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w 12 przedsiębiorstwach system zarządzania procesowego i kontroli wewnętrznej. Były pracownik Getin Banku S.A.(d. GBG S.A.) oraz kierujący inspekcjami w instytucjach finansowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Współpracuje m.in.  z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową, ubezpieczeniową, finansową, medyczną tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację, oraz sporządzając opinie. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań audytowych w  informatyce, bezpieczeństwa informacji infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001. Legitymuje się certyfikatem CISA, CISM. Współpracownik uczelni w Polsce oraz University of Nottingham w Anglii, trener instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w Polsce, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

 

Piotr Nycz

Absolwent matematyki finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brał udział w szkoleniach CTI w Londynie. W okresie studiów specjalizował się w tematach wyceny instrumentów pochodnych metodami miar martyngałowych. Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego zapracę z dziedziny rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Specjalista w zakresie budowy i walidacji modeli matematycznych i statystycznych. Zdobywał doświadczenie w wydziale rozwoju metod zarządzania ryzykiem kredytowym w PKO BP S.A. oraz w Deutsche Bank PBC S.A., gdzie ukończył „Talent Management Program”. Posiada doświadczenie między innymi w zakresie oceny systemów franczyzowych, ryzyka koncentracji, budowy modeli ratingowych  i quasiratingowych oraz przeprowadzania analiz na potrzeby ich walidacji. Budował i rozwijał modele na potrzeby przeprowadzania testów warunków skrajnych dla produktów kredytowych oraz transakcji pochodnych oraz sporządzał mapy ryzyka kredytowego dla sektorów gospodarki narodowej. Prowadzi szkolenia w sektorze banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz kas oszczędnościowo kredytowych.

 

 

 

Marek Gallus

Absolwent kierunku informatyka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Programista z wieloletnim doświadczeniem, manager projektów, praktyk. Autor i współautor systemów ERP, CRM, CMS, ORM. Ekspert ds. wytwarzania oprogramowania oraz audytu systemów informatycznych. Prowadzi działalność gospodarczą w ramach której realizuje projekty dla korporacji, instytucji publicznych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się we wdrożeniach aplikacji webowych. Nieustannie pracuje nad rozwojem oprogramowania, które wspomaga zarządzanie i optymalizuje przepływ informacji w przedsiębiorstwach celem zwiększenia wydajności pracy. Na co dzień łączy sferę biznesu i programowania ustanawiając praktyczne odpowiedzi na potrzeby rynku.

 

 

 

Czego się dowiesz?

Efektywna polityka zarzadzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz zarządzanie i analiza ryzykiem, optymalizacja procesów operacyjnych organizacji, tworzenia oraz analizy funkcjonowania audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej umożliwia przedsiębiorstwom stanie się bardziej konkurencyjnymi zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarzadzania przedsiębiorstwem. Coraz więcej dużych i średnich przedsiębiorstw, zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego Niezbędnym warunkiem jest ograniczanie ryzyka w systemach IT oraz wspomagania przez IT uzyskanie efektu skali w ograniczonym czasie. W ramach szkolenia zostaną poruszone  zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych, ryzykiem i zagrożeniami z jakimi należy się zmierzyć aby efektywnie zabezpieczyć firmę przed utratą danych. Szkolenie umożliwi poznanie  oraz usystematyzowanie wymogów w tych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych :

 

Proponowane szkolenia:Prawne aspekty e-commerce


Godzina: 17:00-18:30 (s.123)

 

Poznaj Trenera:

mec. Łukasz Staszel

Wykładowca i adwokat Akademii WSB. Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na WPiA UŚ, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zdobywał doświadczenie w kancelariach radców prawnych, kancelariach adwokackich, działach prawnych oraz w kancelarii komorniczej. Uczestniczył w tworzeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego z różnych branż. Autor publikacji naukowych  z zakresu prawa cywilnego oraz prawa publicznego gospodarczeg.

 

 

 

Czego się dowiesz?

W ramach tych zajęć poruszone będą zagadnienia związane z oferowaniem i sprzedawaniem usług oraz towarów przez Internet. Przedsiębiorca decydujący się na sprzedaż swoich usług i towarów przez Internet przewidzieć powinien regulacje i rozwiązania, które pozwolą mu w sposób zgodny z prawem prowadzić działalność handlową. W ramach zajęć poruszone zostaną też kwestie ogólnych warunków umów, praw konsumenta w związku z transakcjami dokonywanymi poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, jak również wybrane aspekty dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych klientów przez firmy dokonujące transakcji za pośrednictwem Internetu.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:Słowo ma moc  O terapeutycznej mocy słów

Godzina: 17.00-18.30 (s. Audytorium Maximum)

 

Poznaj Trenera:

Nina Myalska   

Wykładowca Akademii WSB. Psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.  Ukończyła także pomoc psychologiczną i rozwiązania systemowe dla rodzin w kryzysie. Pedagog terapeuta, rewalidant. W swojej pracy wykorzystuje biblioterapię, Metodę Dobrego Startu, Kamishibai, arteterapię, trening uważności i techniki relaksacyjne. Pracuje z rodzinami w kryzysie, z osobami ze spektrum autyzmu, dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi czy trudnościami szkolnymi. Prowadzi grupę wsparcia dla rodzin adopcyjnych. Pracuje w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Dąbrowie Górniczej.

 

 

 

Czego się dowiesz?

Metafora, opowieść, bajka pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami, bólem, żalem, strachem, z traumą. Jak korzystać z mocy słowa? Podczas wykładu słuchacze zostaną zapoznani z tekstami używanymi przez terapeutów.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych :

Proponowane szkolenia:


Przełamywanie barier w nauczaniu języka angielskiego u dzieci – da się! 


Godzina: 17:00-18:30 (s. 327)


Poznaj Trenera:

dr Łukasz Mencner

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB oraz Koordynator Projektów Międzynarodowych w biurze współpracy międzynarodowej. Nauczyciel akademicki z ponad 10-letnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci oraz dorosłych. Doktor nauk o zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz magister filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. Obszar badawczy obejmuje historię transferu wiedzy medycznej z Wielkiej Brytanii na Ziemie Polskie oraz modele kształcenia dzieci i dorosłych. Zaangażowany również w wdrażanie innowacyjnych metod nauczania języków obcych oraz organizowanie projektów wymian studenckich, doktoranckich oraz kadry akademickiej z uczelniami całego świata.
 


Czego się dowiesz?

Nauczanie języka angielskiego dzieci różni się od procesu nauczania dorosłych. Osoba dorosła potrafi określić swoje potrzeby, zna swoje słabe i mocne strony oraz nierzadko ma już za sobą pewne doświadczenia w nauce języka angielskiego - czego nie można powiedzieć o dzieciach.  Na szkoleniu skupimy się na charakterystycznych aspektach procesu uczenia się języka angielskiego przez dzieci oraz omówimy dostępne metody w tym procesie. 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych: