Tydzień Bezpłatnych Szkoleń - Dąbrowa Górnicza - 14 lutego 2020

GET READY FOR MORE… czyli Tydzień Bezpłatnych Szkoleń w Akademii WSB!

 

 • Jak rozwijać swoje AQ i osiągać ponadprzeciętne wyniki?
 • Jak budować zaufanie i dobre relacje w biznesie?
 • Jakie zmiany w prawie pracy czekają na nas w 2020 roku?
 • Jakie światowe trendy zmienią nasze życie i pracę, czyli świat 2025!
 • Jaką rolę odgrywa sztuczna inteligencja w życiu i biznesie?

 

W programie szkolenia m.in. z zakresu:

 • Zarządzania
 • HR i kadr
 • Rozwoju osobistego

 

Specjalny blok szkoleń dla nauczycieli m.in. z zakresu:

 • Komunikacji i pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
 • Trudności występujących u dzieci
 • Emocji dzieci
 • Kształtowania kompetencji i umiejętności uczniów

 

Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy praktyczne szkolenia z obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Szkolenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych tj. case studies, gry decyzyjne czy action learning i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy naszych ekspertów. W poprzedniej edycji Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń wzięło udział prawie 6 tys. uczestników.

 

Uwaga!

Każdy z uczestników Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń otrzyma certyfikat uczestnictwa.

 

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 

  Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja    

wybierz miasto


Dąbrowa
Górnicza

 Cieszyn 

 Żywiec 

 Kraków 

 Olkusz 


Bielsko-
Biała

 

 


Sprawdź program bezpłatnych szkoleń:

 

  Data Data Data Data Data Data Data
wybierz dzień

niedziela
9 lutego

poniedziałek
10 lutego

wtorek
11 lutego

środa
12 lutego

czwartek
13 lutego

piątek
14 lutego

sobota
15 lutego

 


piątek, 14 lutego


PR i relacje z mediami w instytucji pomocowej

 

Godzina: 17:00-18:30 (s.327)

 

Poznaj Trenera:

dr Michał Szyszka

Wykładowca studiów podyplomowych i MBA w Akademii WSB. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB. Pasjonat mediów i nowych technologii. Zajmuje się komunikacją społeczną i medialną w polityce społecznej. Prowadzi badania oraz szkolenia w zakresie możliwości wykorzystywania mediów oraz rozmaitych narzędzi komunikacyjnych w instytucjach edukacyjnych, pomocowych oraz non-profit, a szerzej w procesie edukacji oraz pomocy i integracji społecznej. Jest autorem wielu publikacji naukowych i praktycznych przewodników metodycznych oraz jedynego w Polsce podręcznika public relations dla pracowników instytucji pomocy społecznej.

 

 

 

Czego się dowiesz?

Instytucje pomocy i integracji społecznej, pomimo że pełnią tak ważne role dla lokalnych społeczności, wciąż mają wiele problemów z wizerunkiem, negatywnymi stereotypami, odbiorem w społeczeństwie, a także nastawieniem części dziennikarzy. W ramach szkolenia postaramy dopowiedzieć na pytania: czym jest PR i jak wykorzystywać jego potencjał w branży pomocy i integracji społecznej,jakie są przyczyny stereotypów i niekorzystnego wizerunku medialnego pracowników socjalnych,jak budować pozytywną narrację wokół instytucji, jak skutecznie kontaktować się z dziennikarzami oraz jak skutecznie promować działania pomocowe? 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli  i dyrektorów w kontekście aktualnych zmian prawnych

 

Godzina: 17:00-18:30 (s. Audytorium Maximum)

 

Poznaj Trenera:

dr n. zdr. Tomasz Grad

Wykładowca Akademii WSB, konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył m.in. studia podyplomowe z zarządzania oświatą, studia podyplomowe „Menadżer Sportu, kurs kwalifikacyjny z andragogiki. Metodyk i ekspert prawa oświatowego. Specjalista z zakresu skutecznej negocjacji, członek Polskiej Korporacji Menadżerów, wieloletni członek wojewódzkich i ministerialnych komisji dyscyplinarnych. Autor ponad 30 publikacji, redaktor naczelny kwartalnika „Kurier Zagłębia”. Koordynator i kierownik kilku projektów unijnych.

 Czego się dowiesz?

Zawód nauczyciel to nie tylko nauczanie dzieci i młodzieży oraz ich wychowywanie, ale wypełnianie misji. Stąd nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczna wiedzę na temat odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej oraz cywilnej dyrektorów i nauczycieli z uwzględnieniem aktualnych zmian prawnych. Poruszony zostanie aspekt ochrony oraz podstawy odpowiedzialności prawnej dotyczącej tego zawodu, omówione będą konkretne przykłady oraz orzecznictwo.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

Proponowane szkolenia:

 


Jakie są najczęstsze błędy Polaków?  Wybrane aspekty językowe w komunikacji

 

Godzina: 17:00-18:30 (s.Audytorium D)

 

Poznaj Trenera:

dr. hab. Robert Bońkowski, prof. UŚ

Językoznawca,  slawista, dydaktyk. Specjalista z fonetyki i fonologii, morfologii, etymologii i leksykologii. Autor dwóch monografii naukowych i około sześćdziesięciu artykułów opublikowanych w Polsce i zagranicą (Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Bułgaria, Czechy i Ukraina). W Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej prowadzi zajęcia dydaktyczne z Fonologii i fonetyki artykulacyjnej, Wybranych aspektów językowych w neurologopedii, Interpersonalnej komunikacji językowej i Kultury języka.

 

Czego się dowiesz?

Podczas szkolenia zostaną omówione elementy językowe począwszy od fonetyki, przez fonologię, morfologię i dalej leksykologię. Wskazane i omówione zostaną  najczęstsze błędy językowe popełniane przez Polaków oraz sposoby komunikacji interpersonalnej, włącznie z przedstawieniem wybranych technik dotyczących tak istotnego aspektu, jakim są negocjacje. Problematyka wprowadzająca uzupełniona będzie ciekawymi przykładami językowymi, a także zachęcającymi ćwiczeniami dla osób niewtajemniczonych w problematykę języka. 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych :


Elastyczna symulacja procesów logistycznych

 

Godzina: 17:00-19:00 (s.344)

 

Poznaj Trenera:

dr inż. Paweł Sobczak

Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W ramach swojej działalności naukowej i dydaktycznej zajmuje się m.in. zagadnieniami gospodarki magazynowej, w tym zastosowania informatycznych systemów magazynowania oraz analizą systemów transportu publicznego. Posiada również doświadczenie we współpracy z firmami z obszaru logistyki, w tym logistyki  magazynowej. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz Certyfikowany konsultant oprogramowania Flexsim: „FlexSim - The Business Process Simulation Consultant” oraz “The Certification for FlexSim Trainer – University Level”.

 Czego się dowiesz?

Procesy logistyczne, w tym magazynowe cechują się obecnie wysokim stopniem złożoności. Utrudnia to podjęcie decyzji o wprowadzeniu modyfikacji czy też zmian w strukturze z uwagi na ryzyko popełnienia błędów oraz duże koszty ewentualnej zmiany. W takiej sytuacji bardzo przydatne mogą być nowoczesne programy symulacyjne pozwalające na przeanalizowanie zarówno obecnego stanu jak i weryfikację proponowanych wariantów bez konieczności wprowadzania zmian w analizowanym procesie. W ramach warsztatu przeprowadzone zostanie szkolenie wstępne z zastosowania symulacji komputerowej w oprogramowaniu FlexSim, które stanowi jedno z czołowych oprogramowań stosowanych w projektowaniu i optymalizacji procesów logistycznych.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

Proponowane szkolenia:

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC