Zasady rekrutacji

Uprzejmie informujemy, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2, Biuro Rekrutacji działa zdalnie, przyjmując od kandydatów skany dokumentów. Wymóg okazania do wglądu oryginałów świadectwa maturalnego czy dyplomu ukończenia studiów licencjackich jest zgodny z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami, jednak w obecnej sytuacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może dopuścić inne rozwiązania, które będziemy monitorować i natychmiast informować o nich naszych kandydatów.

Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia na semestr zimowy 2020/2021, co oznacza, że studia rozpoczną się od października 2020 r.

 

Wybór studiów to ważna decyzja życiowa. W dużej mierze zaważy o Twojej przyszłości. To jaką wybierzesz Uczelnię ma ogromne znaczenie. Akademia WSB to najlepszy wybór!

 

1. Wybierz swój kierunek studiów

2. Wypełnij formularz online

3. Wnieś opłatę rekrutacyjną

4. Wykonaj test diagnostyczny z języka obcego

5. Złóż dokumenty na studia

6. Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem Akademii WSB!

 

Krok 1  - Wybierz swój kierunek studiów

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje o wszystkich kierunkach jakie oferuje Akademia WSB.

 

W razie pytań, pomożemy Ci i przekażemy wszelkie niezbędne informacje.

Możesz skontaktować się z Biurem Rekrutacji pod numerem telefonu: +48 32 262 28 05.

 

Kliknij: "Zapisz się na studia dzienne" lub "Zapisz się na studia zaoczne" i wybierz w jakim trybie chcesz studiować.

 

Krok 2 - Wypełnij formularz online

Po kliknięciu "Zapisz się na studia" wypełnij formularz online. Jakie dane będą potrzebne? Tylko podstawowe dane tj. imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Po wypełnieniu formularza, zostanie założone indywidualne konto kandydata.

 

Krok 3 - Wnieś opłaty

Wnieś opłatę za studia na podstawie wygenerowanych przez system Rekrutacji On-line dowodów wpłaty. Płatności możesz dokonać przelewem lub bezpośrednio w kasie Uczelnii.

 

PAMIĘTAJ!

Opłaty za studia powinny zostać uregulowane na indywidualny numer konta bankowego, który generowany jest automatycznie przez system Rekrutacji On-line.

 

Krok 4 - Wykonaj test diagnostyczny z języka obcego

Wypełnij test diagnostyczny z języka obcego, klikając w zakładkę "Testy diagnostyczne" w profilu kandydata. Wybierz jeden język: angielski, niemiecki, rosyjski lub hiszpański, którego będziesz uczył się na studiach.

 

Krok 5 - Złóż dokumenty na studia

 

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line, pracownicy Biura Rekrutacji skontaktują się z tobą i ustalą z Tobą dalszy tok postępowania.

 

Jakie dokumenty będziemy potrzebować?

 

Studia I stopnia (licencjat, inżynier)

  • oryginał świadectwa dojrzałości (oryginał zostawisz dla siebie, my zrobimy tylko jego kserokopię)
  • dowód osobisty bądź paszport (do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno podpisane zdjęcie(35mm x 45mm),
  • potwierdzenie wpłaty kwoty opłaty rekrutacyjnej 107 zł na konto Uczelni.

 

Uwaga przyszli studenci Kosmetologii, Ratownictwa medycznego i Fizjoterapii !!!

Wymagane jest wykonanie badań lekarskich przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie oraz wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.

 

Fizjoterapia - kliknij

Kosmetologia - kliknij

Ratownictwo medyczne - kliknij
 

Studia II stopnia (magister)

  • dyplom ukończenia studiów wyższych bądź zaświadczenie o obronie (oryginał zostawisz dla siebie, my zrobimy tylko jego kserokopię)
  • dowód osobisty bądź paszport (w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno zdjęcie(35mm x 45mm),
  • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.

 

PAMIĘTAJ!

Aby zostać studentem Akademii WSB konieczne będzie podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 

Wzór umowy - kliknij

 

UWAGA!Zapisy na studia dla studentów zagranicznych – prosimy o kontakt z działem International Office tel. 32 295 93 16.

 

International Admissions - Click

 

Krok 6 - Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem Akademii WSB!

Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem Akademii WSB!